Въведение

RDJ Consultants е специализиран в улесняване на клиентския достъп до финансиране от Европейския съюз и националните програми и подпомагане изпълнението и управлението на проекти, които са получили финансиране.

Нашият екип от български експерти включва: Dr Borislav Dimitrov и Konstantin Mihnev


Dr Borislav Dimitrov LLM, PhD - European Funding Consultant

Borislav Dimitrov

Location:

Sweden

Teams:

Funding
Innovation
Business

Specialisms:

Project Management, Development, Monitoring and Evaluation, Internal Auditing and Legal Auditing, IP Auditing, Compliance, Regulation Analysis and Compliance, EU Law and Policy, European Funding, Business Management, Service Management, Business Planning and Development, Restructuring and Change Management, Education and Training, Life Long Learning, Research and Development Funding, Strategic Partnership Building, Topological Approaches to Social and Cultural Dynamics, Law and Economics

Funding Experience:

Expert (EX2014D193394) EC Horizon 2020 - The Framework Program for Research and Innovation, Education, Social Work System, Audio-Visual and Cultural Executive Agencies, Public Research Funding bodies in Member States and Associated Countries, Joint Technology Initiatives and Joint Research Program, Security and Defence, Erasmus+.

Languages:

Bulgarian
English
Russian
Macedonian
Serbian

More info:

Konstantin Mihnev, MSc - Climate Change and Smart Energy EU funding specialist

Konstantin Mihnev

Location:

Bulgaria

Teams:

Innovation

Specialisms:

Blue Growth; Eco–Innovation; Environmental protection; Renewable Energy; Wind Turbines

Funding Experience:

Competitiveness; FP7; Horizon 2020; IEE; Intelligent Energy Europe; Operational programmes

Languages:

Bulgarian
English
Russian

More info:

Нашият Български Тим включва специалисти от широк кръг специалности:

Нашите специалисти притежават богат опит за работа с Европейските и други фондове:

ADA-ADC; APCAV; Calouste Gulbenkian; Канадски Правителствен Фонд; Благотворителност и доверителни фодове; CIDA; CIP; CleanTech; Кохезионни фондове; Comenius; Конкурентност и иновации; DANIDA; DFID; EBAN; EBRD; Eco–Innovation; e-Content plus; EEE-F; EIP; ENPI; EPSON; Era-Net; EraSME; Erasmus Mundus; ERDF (Европейски фонд за регионално развитие); ESIF; EuropeAID; Европейски Селскостопански Фонд за развитие на селските райони (EAFRD); Европейски Социален Фонд (ESF) & съфинансиране; EUREKA; Eurostars; Рамкови Програми; FP7; Грантове; Грундтвиг; GTZ-KfW; Horizon 2020; ICT-PSP; IEE; Inforegio; Инфомационно Общество; Innova; INTERREG; Leonardo Da Vinci; LIFE+; Lifelong Learning Programme; LLP; Marco Polo; Marie Curie Industry Pathway; Marie Curie ITN; НПО; PRINCE; Частно донорско финансиране и фондации; REEP; Регионални фондове за развитие; SBRI програми; SIDA; SME Instrument; Сократ; SRB; STEER; Структурни фондове; Шведско правителствено финансиране; TEN-E; UNDP; UNHCR; UNICEF; USAID; USTDA; Световна банка, както и осигуряване на съвети за техниеско и финансово прилагане на законодателството на Европейския съюз по опазване на природната среда.; CEF; CEF Telecom; Employment; Energy Efficiency; H2020: Horizon 2020; Innovate UK; Interoperability; Newton; Newton Fund; Partnership Platforms; Science; Scientific; Smart Cities; Social Inclusion; Urban Development