Εισαγωγή

Οι Σύμβουλοι της RDJ ειδικεύονται στο να παρέχουν στους πελάτες τους την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικά προγράμματα και να τους βοηθήσει στην ανάπτυξη και τη διαχείριση των επιχορηγήσεων και των χρηματοδοτούμενων έργων τους.

Διάφορες ομάδες μας κατακτηθεί πολλές γλώσσες και περιλαμβάνουν: Panagiotis Christias και Theodoros Vagenas

Panagiotis Christias - European Project Consultant

Panagiotis Christias

Location:

Greece

Teams:

Funding
Business Solutions
Third Sector
Development

Specialisms:

Preparation & Submission of project proposals; Project Development; Project Management; Transnational Programmes; Marketing; Financial monitoring; Monitoring and Evaluation; Accounting & Taxation

Funding Experience:

INTERREG; Leonardo Da Vinci; LIFE+; MED Programme; South East Europe Programme; National Strategic Reference Framework (NSRF);

Languages:

Greek
English
Italian
French

More info:

Theodoros Vagenas, MSc BA - European Project Consultant

Theodoros Vagenas

Location:

Greece

Teams:

Funding
Business Solutions
Third Sector
Development

Specialisms:

Project Development; Project Management; Transnational Programmes; Marketing; Financial monitoring; Monitoring and Evaluation

Funding Experience:

INTERREG; INTERREG IVC; MED Programme; South East Europe Programme; National Strategic Reference Framework (NSRF);

Languages:

Greek
English
Serbo-Croat

More info:

Theodoros Vagenas


Η πολύγλωσση ομάδα Συμβούλων μας περιλαμβάνει: Οι εξειδικευμένες μας ομάδες έχουν ένα σημαντικό εύρος ειδικοτήτων, όπως οι εξής:

Οι εξειδικευμένες ομάδες συμβούλων μας επίσης διαθέτουν εμπειρία σε Ευρωπαϊκά και όχι μόνο προγράμματα π.χ.

ADA-ADC; APCAV; Calouste Gulbenkian; Canadian Government funding; Charities and Trusts; CIDA; CIP; CleanTech; Cohesion Fund; Comenius; Comic Relief; Community Energy Scotland; Competitiveness and Innovation; DANIDA; DFID; EBAN; EBRD; Eco–Innovation; e-Content plus; EEE-F; EIP; ENPI; EPSON; Era-Net; EraSME; Erasmus Mundus; ERDF (European Regional Development Fund); ESIF; EuropeAID; European Agricultural Fund For Rural Development (EAFRD); European Social Fund (ESF) & Co-financing; EUREKA; Eurostars; Flexible Support Fund; Floating Support; Framework Programme; FP7; Grants; Grundtvig; GTZ-KfW; Horizon 2020; ICT-PSP; IEE; Inforegio; Information Society; Innova; INTERREG; JCP/ DWP; Jean Monnet; Knowledge Partnerships; Leonardo Da Vinci; LIFE+; Lifelong Learning Programme; LLP; Lottery; LSC Co-financing; Marco Polo; Marie Curie Industry Pathway; Marie Curie ITN; Media Mundus; Neighbourhood Renewal Fund; NESTA; New Deal for Communities; NGfL; NGOs; Pos-Cce; Pos-Dru; PRINCE; Private donor and foundations funding; RDA Single Pot; RDPE/Leader; REEP; Regional Growth Fund; SBRI programme; SIDA; Skills Funding Agency; Socrates; SRB; STEER; Structural Funds; Swedish Government funding; TEN-E; TSB; UK Broadband Fund; UNDP; UNHCR; UNICEF; USAID; USTDA; Working Neighbourhood Fund; World Bank, Καθώς και στην παροχή συμβουλών σχετικά με την τεχνική και οικονομική εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας CEF; CEF Telecom; Employment; Energy Efficiency; H2020: Horizon2020; Innovate UK; Interoperability; Newton; Newton Fund; Partnership Platforms; Science; Scientific; Smart Cities; Social Inclusion; Urban Development.