Doradztwo europejskie

RDJ Konsultanci specjalizuja się w umożliwianiu klientom dostępu do funduszy europejskich i programów Unii Europejskiej oraz pomoc w rozwoju i zarządzaniu projektami finansowanymi przez Komisje Europejska.

Zarzadzanie projektami

Konsultanci RDJ ustanowili rekord udanych aplikacji do licznych Programow europejskich, Funduszy Strukturalnych, grantow i innych Programow miedzynarodowych.

Nasi polscy towarzysze mówiąc są:  

Specializacja

Nasze usługi obejmuja:

Doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy:

Nasze doświadczenie w ubieganiu się o europejskich dotacji pozwala nam pomóc w optymalizacji aplikacji w odniesieniu do zasad programu i kryteriów selekcji. Zarządzanie projektami dotacji finansowanych z uni uropejskiej jest czasochłonne, szczególnie kiedy jest pomiedzy kilkoma partnerami. Konsultanci RDJ moga pomóc w rozwoju projektów tak aby zostaly spelnione wymagania dotyczace zasad i przepisów w tym: projektowania, planowania biznesu, zarządzania finansami monitorowania i oceny.

CEF; CEF Telecom; Employment; Energy Efficiency; H2020: Horizon 2020; Innovate UK; Interoperability; Newton; Newton Fund; Partnership Platforms; Science; Scientific; Smart Cities; Social Inclusion; Urban Development

Naszym sukcesem sa udane wnioski o następujące fundusze:

Europejski Fundusz Spoleczny, Programy Operacyjne obejmujace cala Polske Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Programy Operacyjne obejmujace cala Polske, FP7, Life+, Leonardo Da Vinci i Erasmus, Interreg IV b i inne fundusze,granty pozyczki europejskie i miedzynarodowe. Więcej informacji w tym zakresie, prosimy o kontakt z Richard Jones